SEARCH & SELECTION

VORES PROCES

Et Search & Selection forløb hos os er en investering som hurtigt tjenes ind.

Vi sikre, at I får et kvalificeret kandidatfelt samt en præsentation at de bedste egnede kandidater, uanset hvilken specialist eller lederprofil I søger. Vi yder branchespecifik kunderådgivning og står naturligvis for hele rekrutteringsprocessen fra A til Z. Dette giver jer den bedste forudsætning for at ansætte den rigtige kandidat, baseret på et nøje udvalgt kandidatfelt hvor alle kvalifikationer og kompetencer afdækkes. Dette sikre jer den helt rigtige og værdiskabende ansættelse.

Vi er så sikre på vores gennemprøvede Search & Selection proces at vi giver garanti på vores rekrutteringsforløb, uanset om et brud skyldes opsigelse fra kandidatens eller virksomhedens side.

Image

Hos Jørgensen & Milland Search & Selection anvender vi altid personlighedstest ved rekrutteringer og headhunter opgaver. Vi har valgt at samarbejde med thomas international og er certificeret i brug at PPA & GIA. Thomas international har udviklet personanalyser, adfærdstests (PPA) samt intelligenstest (GIA) til medarbejdere, mellem- og topledere samt specialister.

Måling og beskrivelse af personlighed og adfærd i relation til arbejdsfunktio­ner giver et billede af personens styrker, og er en indikator for hvordan den enkelte reagerer. Informationer som disse kan anvendes til at identificere ideelle jobtyper for personen, hvordan vedkommende vil passe ind i orga­nisationens kultur, og måske også give en indsigt i hvilken type karriere han/ hun ønsker sig. Denne type analyseværktøjer kigger grundlæggende på men­neskers adfærdsmæssige stil – hvad der motiverer dem, hvordan de kommu­nikerer, og hvordan de interagerer med kolleger.

Adfærdsanalyser viser ikke “gode” og “dårlige” kvaliteter i en person. De gi­ver ganske enkelt en forståelse for personens adfærdsmæssige præferen­cer i arbejdsfunktionen, og hvilke adfærdsmæssige karakteristika personen vil udvise. Derfor er der ingen rigtige eller forkerte svar i denne type analyser.

Disse typer af vurderingsmetoder anvender vi i en lang række ledelses- og HR opgaver – fra rekruttering til daglig ledelse, motivation, udvikling og fast­holdelse af de rigtige medarbejdere.

PPA (Person Profil Analyse) anbefaler vi at bruge ved alle rekrutteringer. PPA giver en detaljeret indsigt i menne­skers grundlæggende adfærd i arbejds­rollen, og giver svar på spørgsmål som:

 • hvad er deres styrker & begrænsnin­ger?
 • er de typiske selvstartere?
 • hvor­dan kommunikerer de?
 • hvad motive­rer dem?

Thomas PPA er konstrueret som et spørgeskema med i alt 96 udsagn, for­delt på 24 grupper med 4 udsagn i hver. Det tager blot 8-10 minutter at udfylde den.

Hvis I som virksomhed ønsker at gå et spadestik dybere, giver GIA (General Intelligence Assessment) en prognose for en persons potentiale til at kunne kapere en ny rolle og reaktion på træning/indlæring. GIA er et normativt psykometrisk assessment, som tager ca. 40 minutter at udfylde online. Der måles både på fast og flydende intelligens. Sammen med anvendelse af Thomas PPA har du et særlig godt vurderingsgrundlag for rekruttering.

GIA måler på fem delområder:

 • Ræsonnemt
 • Opfattelseshastighed
 • Tal, hastighed & nøjagtighed
 • Sproglig forståelse
 • Spatial visualisering

GIA – General Intelligence Assessment er et velegnet værktøj til:

 • rekruttering
 • at identificere og udvikle talenter og fremtidige ledere
 • assessment i forbindelse med talent- og lederudviklingsprogrammer
 • at måle mental kapacitet inkl. Problemløsning og omstillingsparathed
 • at give forståelse af, hvordan medarbejdere kan udvikles gennem træning og uddannelse

Vi anbefaler GIA, fordi:

 • GIA gør det muligt at vurdere en kandidats indlæringskapacitet og –hastighed. Dette kan bl.a. være nyttigt i forbindelse med rekruttering af ledere og specialister mv.
 • GIA findes på 23 forskellige sprog. Oplagt valg til virksomheder med cross cultural teams
 • GIA er et stærkt værktøj i fælles anvendelse med PPA
POPULÆRE GENVEJE

Læs mere om

ADMINISTRATION ØKONOMI

Læs mere om

SALG MARKETING

Læs mere om

INGENIØR TEKNIK

Læs mere om

INDKØB LOGISTIK

Læs mere om

INFORMATIONS-TEKNOLOGI